Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Melin, Hans Magnus

Melin, Hans Magnus, präst, teolog (1805–1877). Invald 1866.

M. föddes 14 sept. 1805 i Östra Vemmerlövs socken (Kristianstads län) och avled 17 nov. 1877. Han var son till kvartermästaren Johan Ulrik M. och Brita Catharina Seeberg.

M. studerade i Lund från 1822, blev fil. kand. 1827 och magister 1829, varefter han speciminerade för en docentur i grekiska. Han övergick därefter till teologin och blev 1834 docent i exegetik. Efter att 1838 ha prästvigts och 1844 blivit teol. adjunkt och teol. dr blev M. 1847 professor i pastoralteologi vid Lunds universitet men utbytte samma år sin professur mot den i exegetik. Från 1865 till sin död var han domprost i Lund.

M. var från 1861 ledamot av bibelkommissionen.

M. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1866.

Bland M:s teologiska skrifter märks Föreläsningar öfver Jesu lefverne (1–4, 1842–51) och Den Heliga skrift, i berigtigad öfversättning och med nödiga anmärkningar (1858–65). Han utgav också Hand-Lexikon öfver grekiska språket (1–2, 1845–53). M:s skönlitterära produktion utgörs av översättningar av utländsk poesi, och han utgav 1872 den första svenska tolkningen av andra delen av Goethes Faust. M. invaldes i Akademien 14 juni 1866 på stol 3 efter Johan Börjesson och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

M. tilldelades Stora priset 1853 och Kungliga priset 1865.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Börjesson (SAH från år 1796, band 41).