Montelius, Oscar

Montelius, Gustaf Oscar Augustin, arkeolog, kulturhistoriker, museiman (1843–1921). Invald 1917.

Stol: 
18
Föddes: 
1843-09-09
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1917-04-12
Inträde: 
1917-12-20
Utträde: 
1921-11-04
Ålder vid inval : 
74
Antal år i akademien: 
4

M. föddes 9 sept. 1843 i Stockholm och avled 4 nov. 1921. Han var son till hovrättsrådet Oscar Augustin M. och Clara Octavia Norin.
M. blev 1861 student i Uppsala, där han 1868 blev fil. kand. och 1869 fil. dr. Redan 1863 hade han anställts vid Statens historiska museum och blev 1871 andre och 1880 förste amanuens vid Vitterhetsakademien. Från 1888 var han professor vid Statens historiska museum och åren 1907–13 riksantikvarie.
M. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1877 och av Vetenskapsakademien 1895.
Ur M:s omfattande vetenskapliga produktion kan nämnas Svenska fornsaker (1872–74), Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien (1885), La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des métaux (1–5, 1895–1910), Solgudens yxa och Tors hammare (1898), Die älteren Kulturperioden im Orient und in Europa (1–2, 1903–23), Solens hjul och det kristna korset (1904) och La Grèce préclassique (1924). Han utgav även kulturhistoriska skrifter i populär form, t.ex. Lifvet i Sverige under hednatiden (1873). M. redigerade 1875–1905 Svenska fornminnesföreningens tidskrift och 1880–1921 Nordisk tidskrift. M. invaldes i Akademien 12 april 1917 på stol 18 efter Vitalis Norström och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
M. tilldelades Kungliga priset 1885.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Norström (SAH från år 1886, band 29).