Nordenskiöld, Adolf

Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, friherre, polarforskare, geograf, geolog, mineralog (1832–1901). Invald 1893.

Stol: 
12
Föddes: 
1832-11-18
Födelseort: 
Helsingfors, Finland
Inval: 
1893-04-27
Inträde: 
1893-12-20
Utträde: 
1901-08-12
Ålder vid inval : 
61
Antal år i akademien: 
8

N. föddes 18 nov. 1832 i Helsingfors och avled 12 aug. 1901. Han var son till mineralogen, geologen och ämbetsmannen Nils Gustaf N. och Margareta Sofia von Haartman.
N. blev student 1849, fil. kand. 1853, fil. lic. 1854 och fil. dr 1857, allt vid Helsingfors universitet. Efter att ha flyttat till Sverige av politiska skäl blev han 1858 professor och intendent vid Riksmuseets mineralogiska avdelning. N. deltog i forskningsfärder till Spetsbergen 1858 och 1861 och ledde själv flera expeditioner dit mellan 1864 och 1873. Han besökte också Grönland (1870). Åren 1875–76 ledde han två expeditioner till Sibirien och 1878–79 den berömda Vegaexpeditionen, då han som den förste genomseglade nordostpassagen längs Asiens nordkust. N. upphöjdes till friherre 1880. Hans sista forskningsfärd gick till Grönland 1883.
N., som blev svensk medborgare 1860, deltog i ståndsriksdagarna 1862–63 och 1865–66 och var ledamot av Andra kammaren 1869–71, 1881–87 och 1891–93.
N. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1861.
Bland N:s skrifter märks Beskrifning öfver de i Finland funna mineralier (1855), Vegas färd kring Asien och Europa (1–2, 1880–81), Några drag ur de ursprungliga eskimåernas kultur och lefnadssätt (1885) och Periplus. Utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia (1897). N. invaldes i Akademien 27 april 1893 på stol 12 efter Anders Anderson och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Anderson (SAH från år 1886, band 8).