Nordin, Carl Gustaf

Nordin, Carl Gustaf, biskop, historiker, politiker (1749–1812). Invald 1786.

Stol: 
15
Föddes: 
1749-01-02
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1786-04-22
Inträde: 
1786-05-13
Utträde: 
1812-03-14
Ålder vid inval : 
37
Antal år i akademien: 
26

N. föddes 2 jan. 1749 i Stockholm och avled 14 mars 1812. Han var son till kyrkoherden Carl Magnus N. och Margareta Stecksenia.
N. studerade i Uppsala och blev 1773 fil. mag. och amanuens vid universitetsbiblioteket. Följande år blev han docent i gotisk litteratur och nordiska antikviteter och 1775 lektor i Härnösand. År 1785 erhöll han Skellefteå pastorat som prebende. Från 1780-talets mitt hörde N. till Gustaf III:s främsta rådgivare, särskilt i kyrkopolitiska frågor (”riksprosten”). Vid 1786 års riksdag utgjorde han ett pålitligt stöd för konungens politik och framstod även vid 1789 och 1792 års riksdagar som obrottsligt lojal, varför den nya regimen efter Gustafs död avlägsnade honom från politiken och tvingade honom att återvända till Härnösand. Efter Gustaf IV Adolfs trontillträde kunde han dock återvända till det offentliga livet och deltog i riksdagarna 1800 och 1809–10. Han blev 1800 prost i Ångermanland och 1805 biskop i Härnösand.
N. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1786.
N. gjorde sig redan under Uppsalatiden känd som en flitig handskriftssamlare och anförtroddes 1782 uppgiften att förbereda utgivningen av ett svenskt medeltidsdiplomatarium. Hans samlingar kom att utgöra grunden för 1800-talets utgivningsverksamhet. N. invaldes i Akademien 22 april 1786 och tog sitt inträde på stol 15 den 13 maj samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal (SAH från år 1786, band 1); ett 20-tal minnesteckningar.