Norström, Vitalis

Norström, Johan Vitalis Abraham, filosof (1856–1916). Invald 1907.

Stol: 
18
Föddes: 
1856-01-29
Födelseort: 
Åmål
Inval: 
1907-02-14
Inträde: 
1907-06-20
Utträde: 
1916-11-29
Ålder vid inval : 
51
Antal år i akademien: 
9

N. föddes 29 jan. 1856 i Åmål och avled 29 nov. 1916. Han var son till lantmätaren Anders N. och Johanna Charlotta Ljungberg.
Efter mogenhetsexamen i Karlstad 1873 studerade N. i Uppsala, där han 1877 blev fil. kand., 1883 fil. lic. och 1885 fil. dr och docent i teoretisk filosofi. Han blev 1891 tf. professor och 1893 professor i filosofi vid Göteborgs högskola. I sistnämnda befattning kvarstod han till sin död.
Bland N:s filosofiska skrifter märks Om undersökningen af den gifna verklighetens form (1885), Grunddragen af Herbert Spencers sedelära (1890), Materialismen inför den moderna vetenskapen (1890), Om natursammanhang och frihet (1895), Hvad innebär en modern ståndpunkt i filosofien? (1898), Tankelinier (1905) och Religion och tanke (1912). N. deltog ivrigt i den samtida debatten, där han polemiserade mot den av Ellen Key representerade radikalismen (Ellen Keys tredje rike, 1902; Radikalismen ännu en gång, 1903) och mot socialismen och den demokratiska samhällssynen (Masskultur, 1910). N. invaldes i Akademien 14 febr. 1907 på stol 18 efter Gustaf Ljunggren och tog sitt inträde på 1906 års högtidsdag, som på grund av Oscar II:s sjukdom uppskjutits till 20 juni 1907.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Ljunggren (SAH från år 1886, band 21).