Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Ramel, Malte

Ramel, Malte, friherre, diplomat (1747–1824). Invald 1797.

R. föddes 27 maj 1747 på Maltesholm i Östra Sönnarslövs socken (Kristianstads län) och avled 31 jan. 1824. Han var son till översten friherre Hans R. och grevinnan Amalia Beata Lewenhaupt.

R. studerade i Uppsala 1757–66 och inträdde därefter i Kansliet. Han var kommissionssekreterare i London 1767–70 och i Paris 1770–76. Åren 1778–80 var han minister i Madrid. Han blev hovkansler 1781 och fick på den posten delta i handläggningen av de utrikes ärendena. År 1786 utnämndes han till riksråd. Han ogillade konungens krigsplaner mot Ryssland, varför han vid krigsutbrottet 1788 vägrade följa med till Finland och i stället begärde avsked. Då rådet upplöstes 1789 lämnade han statstjänsten. Hans förhållande till kungahuset förblev dock gott, och 1803 utsågs han till kronprins Gustafs guvernör. Efter 1809 års statsvälvning drog han sig tillbaka från det offentliga livet. R. invaldes i Akademien 7 jan. 1797 på stol 14 efter Gustaf Mauritz Armfelt och tog sitt inträde 30 april 1802.

Skr. i SAH: inträdestal (SAH från år 1796, band 3).