Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Retzius, Gustaf

Retzius, Magnus Gustaf, anatom, antropolog (1842–1919). Invald 1901.

R. föddes 17 okt. 1842 i Stockholm och avled 21 juli 1919. Han var son till anatomen och antropologen Anders Adolph R. och Emilia Sophia Wahlberg.

R. blev 1860 student i Uppsala och 1866 med. kand. och 1869 med. lic. i Stockholm. Han blev 1871 med. dr i Lund och docent i anatomi vid Karolinska institutet, fick 1877 en personlig e.o. professur i histologi vid institutet, utnämndes 1889 till professor i anatomi där men tog avsked redan 1890, varefter han levde som privatman.

Tillsammans med hustrun inköpte R. 1884 Aftonbladet och var tidningens redaktör 1884–87.

R. var 1881–1918 sekreterare i den av svärmodern Wilhelmina Hierta grundade stiftelsen Lars Hiertas minne. Tillsammans med hustrun skapade han genom donationer Hierta-Retzius-stiftelsen.

R. var ledamot av styrelsen för Stockholms högskola 1888–98 och stadsfullmäktig i Stockholm 1890–91.

R. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1879.

Förutom vetenskapliga arbeten utgav R. den populärvetenskapliga skriftserien Ur vår tids forskning. Bland hans skrifter kan också nämnas biografier över framstående läkare och vetenskapsmän, reseskildringar och diktböcker. R. invaldes i Akademien 28 nov. 1901 på stol 12 efter Adolf Nordenskiöld och tog sitt inträde 20 juni 1902. (R. var jämte Bildt den siste som tog sitt inträde på en annan dag än Akademiens högtidsdag.)

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Nordenskiöld (SAH från år 1886, band 16); minnesteckning över Carl von Linné.