Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Reuterdahl, Henrik

Reuterdahl, Henrik, teolog, ärkebiskop (1795–1870). Invald 1852.

R. föddes 10 sept. 1795 i Malmö och avled 28 juni 1870. Han var son till frisörmästaren Bengt Fredrik R. och Anna Kristina Asklund.

R. blev student i Lund 1811 och promoverades till magister 1817. Åren 1817–33 var han verksam vid det teologiska seminariet vid Lunds universitet. Han prästvigdes 1825 och blev teol. dr 1830, var 1833–44 teol. adjunkt vid Lunds universitet och tjänstgjorde samtidigt vid universitetsbiblioteket, 1838–44 som chef. Åren 1844–55 var han professor i Lund, först i dogmatik, från 1845 i kyrkohistoria. Han blev 1845 domprost i Lund, 1855 biskop i Lund och 1856 ärkebiskop.

R. deltog i riksdagarna 1844–45, 1847–48 och 1850–51 och var ecklesiastikminister 1852–55.

R. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1838 och av Vetenskapsakademien 1848.

Bland R:s vetenskapliga skrifter märks Inledning till theologien (1837) och Svenska kyrkans historia (1–4, 1838–66). R. var också den flitigaste medarbetaren i den av honom själv och J. H. Thomander grundade och utgivna Theologisk Quartalskrift. R. invaldes i Akademien 14 juni 1852 på stol 10 efter Carl Fredrik af Wingård och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

R. tilldelades Kungliga priset 1844.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Wingård (SAH från år 1796, band 26).