Riad, Tomas

Riad, Tomas Staffan, språkforskare, musiker (f. 1959). Invald 2011.

Stol: 
6
Föddes: 
1959-11-15
Födelseort: 
Uppsala
Inval: 
2011-09-29
Inträde: 
2011-12-20
Ålder vid inval : 
51

R. föddes 15 nov. 1959 i Uppsala. Han är son till arkitekten Hosni R. och docenten Eva R. – Efter grundläggande studier vid Uppsala universitet bedrev R. högre studier vid Stockholms universitet, där han 1992 disputerade i nordiska språk. Han har varit gästforskare vid Stanford University i USA, vid Vilnius universitet och Université Paris 8, Saint-Denis. R. blev 2005 professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. – R:s forskning är huvudsakligen inriktad på områdena fonologi, prosodi, versmetrik, språkhistoria och morfologi, där han bl.a. har utgivit Structures in Germanic Prosody. A diachronic study with special reference to the Nordic languages (1992, doktorsavhandling), The Phonology of Swedish (2014) och Prosodin i svenskans morfologi (2015). Tillsammans med en amerikansk kollega har han också publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar om förhållandet mellan prosodi och versmetrik inom en rad språk. Han har även ett starkt engagemang i frågor rörande språkinlärning och har bl.a. haft en central roll i projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. – R. är också musiker (violinist) och har bedrivit studier vid Royal College of Music i London.

R. invaldes i Akademien 29 sept. 2011 på stol 6 efter Birgitta Trotzig och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han fungerade som tillförordnad ständig sekreterare under våren 2016. – R. tilldelades 2005 en av Akademiens femåriga heltidsforskartjänster.