Rosenstein (före adlandet Aurivillius), Carl von

Rosenstein, Carl Rosén von (före adlandet Aurivillius), ärkebiskop, politiker (1766–1836). Invald 1819.

Stol: 
5
Föddes: 
1766-05-13
Födelseort: 
Uppsala
Inval: 
1819-04-01
Inträde: 
1820-04-10
Utträde: 
1836-12-02
Ålder vid inval : 
53
Antal år i akademien: 
16

R. föddes 13 maj 1766 i Uppsala och avled 2 dec. 1836. Han var son till livmedikus, professorn Samuel Aurivillius och Anna Margareta Rosén von R., dessutom systerson till Nils von R. (stol 11).
R., som 1773 blivit adopterad adelsman med sin morfaders namn, studerade i Uppsala och blev 1787 fil. kand., 1788 magister samt 1790 teol. kand. och docent vid teologiska fakulteten. Han blev 1793 regementspastor vid Livregementet, 1796 kyrkoherde i Kumla och Hallsberg, 1809 biskop i Linköping och 1819 ärkebiskop.
R. var prästeståndets vice talman 1809–18 och dess talman vid riksdagarna 1823, 1828–30 och 1834–35. Vid riksdagen 1809–10 var han medlem av konstitutionsutskottet. Han engagerade sig också i jordbruks-, uppfostrings- och undervisningsfrågor.
R. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1809, av Lantbruksakademien 1812 och av Musikaliska Akademien 1822.
R. var mångsidigt intresserad och utgav bl.a. skrifter i jordbruksfrågor. Han var också en framstående talare. R. invaldes i Akademien 1 april 1819 på stol 5 efter Jacob Lindblom och tog sitt inträde 10 april 1820.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Lindblom (SAH från år 1796, band 9).