Rudholm, Sten

Rudholm, Sten John Gustaf, jurist, ämbetsman (f. 1918). Invald 1977.

Stol: 
1
Föddes: 
1918-04-27
Födelseort: 
Karlstad
Inval: 
1977-02-10
Inträde: 
1977-12-20
Utträde: 
2008-11-29
Ålder vid inval : 
59
Antal år i akademien: 
31

R. föddes 27 april 1918 i Karlstad och avled 29 nov. 2008. Han var son till läroverksadjunkten Henning R. och Lajla Nyström. – R. blev jur.kand. i Stockholm 1942, fiskal vid Svea hovrätt 1945, assessor 1954 och hovrättsråd 1961. Han var lagbyråchef i Justitiedepartementet 1955–61, justitiekansler 1962–67, president i Svea hovrätt 1967–83 och riksmarskalk 1983–86. – R. var kapten i A1:s reserv. Han hade ett flertal kommittéuppdrag på det juridiska området och var expert inom författningsutredningen 1959–63. Han var redaktör för Svensk Juristtidning 1962–67, styrelseledamot i Institutet för rättsvetenskaplig forskning 1962–86 (ordförande 1975–86), styrelseledamot
i Svenska Turistföreningen 1967–83 (vice ordförande 1973–83), ordförande i Sveriges allmänna konstförening 1974–83 och ledamot av Svenska språknämnden 1977–86. Från 1983 var han styrelseledamot i ett flertal börsbolag. – R. blev jur. hedersdoktor vid Stockholms universitet 1972 och kansler för Kungl. Maj:ts Orden 1982.

R. invaldes i Akademien 10 febr. 1977 på stol 1 efter Sture Petrén och tog sitt inträde 20 dec. samma år. – Skr. i SAH: inträdestal över Petrén (1886:85).