Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Rundgren, Herman

Rundgren, Claes Herman, biskop (1819–1906). Invald 1887.

R. föddes 12 aug. 1819 i Stockholm och avled 19 sept. 1906. Han var son till handlanden Johan R. och Inga Sofia Sandin.

R. studerade först i Uppsala och blev fil. kand. 1841, varefter han fortsatte studierna i Köpenhamn 1841–42 för att därefter återvända till Uppsala, där han blev fil. dr 1842 och teol. kand. 1845. Han blev docent i homiletik 1845 och i pastoralteologi 1849 samt teol. dr 1860. R. prästvigdes 1846 och var domkyrkovicepastor i Uppsala 1848–53, kyrkoherde i Norrköping 1853–70, överhovpredikant 1870–72 och biskop i Karlstad från 1872 till sin död.

R. var fullmäktig i prästeståndet under riksdagarna 1856–66 och tillhörde Andra kammaren 1870–72 och 1876–82.

R. ansågs som en framstående talare. Hans tal finns samlade i Minnen från grafven (1870), Minnen från templet (1883) och Minnen från lärosalen (1888–89). R. invaldes i Akademien 26 maj 1887 på stol 4 efter Fredrik Carlson och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Carlson (SAH från år 1886, band 2); minnesteckning över Laurentius Andreæ.