Sander, Fredrik

Sander, Nils Fredrik, skald, konsthistoriker, ämbetsman (1828–1900). Invald 1889.

Stol: 
7
Föddes: 
1828-09-26
Födelseort: 
Sanna by, Vintrosa skn, Örebro län
Inval: 
1889-05-09
Inträde: 
1889-12-20
Utträde: 
1900-05-30
Ålder vid inval : 
61
Antal år i akademien: 
11

S. föddes 26 sept. 1828 i Sanna by i Vintrosa socken (Örebro län) och avled 30 maj 1900. Han var son till hemmansägaren Lars Nilsson och Katarina Larsdotter.
S. studerade i Uppsala, där han blev fil. kand. 1855 och fil. dr på en historisk avhandling 1857. Han anställdes 1856 i Ecklesiastikdepartementet, blev protokollssekreterare i Kungl. Maj:ts kansli 1870, tf. kanslisekreterare 1874 och kansliråd och byråchef 1882. Parallellt härmed var han 1866–73 amanuens och 1873–74 tf. intendent vid Nationalmuseum. Från 1875 var han ledamot av museinämnden och avböjde 1880 ett erbjudande att bli intendent för museet.
S:s litterära produktion består av diktsamlingar (bl.a. Karlavagnen, 1856) och av översättningar av nygrekisk folkdiktning (Ros och törne, 1876; Ariadnes krans, 1877). Han var också mycket intresserad av fornnordisk kultur och publicerade bl.a. en översättning av Sämund den vises Edda (1893). Hans konsthistoriska författarskap omfattar arbeten om Sergel, Piranesi m.fl. samt om Nationalmuseum och dess samlingar. S. invaldes i Akademien 9 maj 1889 på stol 7 efter Wilhelm Erik Svedelius och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
S. tilldelades Stora priset i skaldekonst 1853 för diktcykeln Den fallande stjernan. Sånger till Selma.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1853; inträdestal över Svedelius (SAH från år 1886, band 4); minnesteckning över Carl Fredrik von Breda.