Segerstedt, Torgny

Segerstedt, Torgny, filosof, sociolog (1908–1999). Invald 1975.

Stol: 
2
Föddes: 
1908-08-11
Födelseort: 
Mellerud, Älvsborgs län
Inval: 
1975-05-15
Inträde: 
1975-12-20
Utträde: 
1999-01-28
Ålder vid inval : 
67
Antal år i akademien: 
24

S. föddes 11 aug. 1908 i Mellerud (Älvsborgs län) och avled 28 jan. 1999. Han var son till professorn Torgny S. och Augusta Synnestvedt.
S. blev fil. kand. 1929, fil. lic. 1931, fil. dr och docent i praktisk filosofi i Lund 1934, professor i filosofi i Uppsala 1938 och professor i sociologi där 1947. Åren 1955–78 var han rektor för Uppsala universitet.
S. var ledamot av 1955 års universitetsutredning (ordförande 1957–63), ordförande i Statens råd för samhällsforskning 1959–77 och ordförande i Riksbankens jubileumsfond 1965–74.
S. blev ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 1962 och av Vetenskapsakademien 1967.
Bland S:s skrifter märks Value and Reality in Bradley’s Philosophy (1934), Moral Senseskolan och dess inflytande på svensk filosofi (1937), Demokratiens problem (1939), Ordens makt (1944, 1968), Människan i industrisamhället (tills. m. A. Lundqvist; 1–2, 1952–55), The Nature of Social Reality (1965), Hotet mot den högre utbildningen (1974), Utbildningssamhället och framtiden (1978). S. invaldes i Akademien 15 maj 1975 på stol 2 efter Ingvar Andersson och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
S. tilldelades Kungliga priset 1973, Svenska Akademiens gustavianska stipendium 1982 och 1986 samt Kellgrenpriset 1993.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Andersson (SAH från år 1886, band 83); minnesteckning över Nils von Rosenstein; den idéhistoriska studien Svenska Akademien i sin samtid (1–3).