Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Selander, Sten

Selander, Nils Sten Edvard, författare, litteraturkritiker, botaniker (1891–1957). Invald 1953.

S. föddes 1 juli 1891 i Stockholm och avled 8 april 1957. Han var son till läkaren Nils Edvard S. och Gerda Klara Sofia Nelson.

S. studerade i Stockholm 1909–10 och därefter i Uppsala till 1917, då han blev fil. kand. i naturvetenskapliga ämnen. Han avbröt studierna för sitt författarskap men återupptog dem senare och blev 1949 fil. lic., 1950 fil. dr och 1951 docent i växtbiologi vid Uppsala universitet. S. var under 1920-talet litterär rådgivare vid Bonniers förlag. Han var litteraturkritiker i Stockholms Dagblad 1926–28 och i Dagens Nyheter 1929–35 samt litteratur- och teaterkritiker i Svenska Dagbladet från 1936.

S. var 1936–47 ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

S:s litterära produktion innefattar diktsamlingar (t.ex. Staden, 1926; En dag, 1931; Sommarnatten, 1941; Avsked, utg. postumt 1957), naturskildringar (Svensk mark, 1934; Den gröna jorden, 1941; Det levande landskapet i Sverige, 1955; Mark och rymd, utg. postumt 1958) och essäsamlingar med presentationer av samtida litteratur (Européer, amerikaner och annat, 1930; ”Modernt”, 1932). S. invaldes i Akademien 23 april 1953 på stol 6 efter Sven Hedin och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

S. tilldelades Kungliga priset 1941 och Doblougska priset 1952.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Hedin (SAH från år 1886, band 64).