Silfverstolpe, Gunnar Mascoll

Silfverstolpe, Oscar Gunnar Mascoll, författare, konsthistoriker (1893–1942). Invald 1941.

Stol: 
18
Föddes: 
1893-01-21
Födelseort: 
Rytterns skn, Västmanlands län
Inval: 
1941-04-03
Inträde: 
1941-12-20
Utträde: 
1942-06-26
Ålder vid inval : 
48
Antal år i akademien: 
1

S. föddes 21 jan. 1893 i Rytterns socken (Västmanlands län) och avled 26 juni 1942. Han var son till kaptenen Carl Edvard Mascoll S. och Elsa Maria Gagge.
S. avlade studentexamen i Västerås 1911 och studerade därefter konsthistoria och arkeologi i Uppsala, där han blev fil. kand. 1914 och fil. lic. 1919. Från 1918 till sin död var han anställd vid Kungl. husgerådskammaren (intendent 1920, överintendent och chef 1936). Från 1926 var han också verksam som konst- och litteraturkritiker i Stockholms-Tidningen.
S. var sekreterare i Bellmanssällskapet 1919–34 och ordförande från 1940. Från 1922 tillhörde han Pennklubbens styrelse.
S:s litterära produktion utgörs främst av diktsamlingarna Arvet (1919), Dagsljus (1923), Vardag (1926), Efteråt (1932) och Hemland (1940). Han översatte också engelskspråkig lyrik. Bland hans konstvetenskapliga skrifter märks Prins Eugens konst (1935) och Det tessinska slottet (tills. m. R. Josephson och J. Böttiger, 1940). S. invaldes i Akademien 3 april 1941 på stol 18 efter Albert Engström och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
S. tilldelades Beskowska resestipendiet 1934.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Engström (SAH från år 1886, band 52).