Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Siwertz, Sigfrid

Siwertz, Per Sigfrid, författare (1882–1970). Invald 1932.

S. föddes 24 jan. 1882 i Stockholm och avled 26 nov. 1970. Han var son till kassadirektören Johan Sigfrid S. och Ingrid Mathilda Lorentz.

S. avlade mogenhetsexamen i Stockholm 1900 och studerade sedan i Uppsala, där han blev fil. kand. 1904. Därefter bosatte han sig i Stockholm och ägnade sig helt åt författarskap.

S. var ledamot av Dramatiska teaterns styrelse 1933–41 och av Kungliga teaterns styrelse 1933–49.

S:s litterära produktion består av romaner (Mälarpirater, 1911; En flanör, 1914; Eldens återsken, 1916; Selambs, 1920; Jonas och draken, 1928; Lågan, 1932; Sex fribiljetter (1943), Spegeln med amorinerna, 1947; Pagoden, 1954), novellsamlingar (Margot, 1906; Cirkeln, 1907; Noveller, 1918; En handfull dun, 1922; Jag fattig syndig, 1939), diktsamlingar (Gatans drömmar, 1905), dramatik (Ett brott, 1933), memoarböcker (Att vara ung, 1949), essäer (Den goda trätan, 1956) och reseskildringar (Lata latituder, 1924). S. invaldes i Akademien 7 april 1932 på stol 4 efter Tor Hedberg och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han var ledamot av Nobelkommittén 1942–63.

S. tilldelades Bellmanpriset 1946.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Hedberg (SAH från år 1886, band 43); minnesteckningar över Jacob Wallenberg, Adolf Törneros och Nils Personne.