Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Sjöberg, Nils Lorents

Sjöberg, Nils Lorents, skald (1754–1822). Invald 1787.

S. föddes 4 dec. 1754 i Jönköping och avled 13 mars 1822. Han var son till en lantbrukare.

S. blev student i Lund 1775, där han avlade juridisk examen. Han flyttade 1781 till Stockholm, där han blev e.o. kanslist i Utrikesexpeditionen och auskultant i Svea hovrätt. År 1812 utnämndes han till expeditionssekreterare.

S. tävlade flera gånger i vitterhetssällskapet Utile dulci och vann pris för dikter med titlar såsom Atheisten, Jordbrukaren och Skaldekonsten. Han blev härigenom Kellgrens vän och dennes medarbetare i Stockholms-Posten. Han tävlade också i Vitterhetsakademien och vann 1786 pris för dikten Stockholms försvar af Christina Gyllenstjerna. Efter invalet i Svenska Akademien var S:s litterära bana i stort sett slut. Han utgav sina samlade dikter 1796 under titeln Skaldestycken (ny, tillökad upplaga 1820). S. invaldes i Akademien 14 april 1787 och tog sitt inträde på stol 18 den 13 maj samma år.

S. tilldelades Stora priset i skaldekonst 1786 för odet Gustaf Adolphs anträde till regeringen.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1786; inträdestal (SAH från år 1786, band 2).