Skjöldebrand, Anders Fredrik

Skjöldebrand, Anders Fredrik, greve, officer, politiker (1757–1834). Invald 1822.

Stol: 
18
Föddes: 
1757-07-14
Födelseort: 
Alger, Nordafrika
Inval: 
1822-06-06
Inträde: 
1822-10-21
Utträde: 
1834-08-23
Ålder vid inval : 
65
Antal år i akademien: 
12

S. föddes 14 juli 1757 i Alger (Nordafrika) och avled 23 aug. 1834. Han var son till ämbetsmannen och författaren Eric Brander (adlad S. 1767) och Johanna Logie.
S. blev student i Uppsala 1773 men övergick till den militära banan och blev ryttmästare i kavalleriet 1783. Efter att ha deltagit i 1788–90 års krig blev han major 1793 och överste 1794. Han lämnade den aktiva tjänsten 1797 men återinträdde i tjänst vid krigsutbrottet 1808. Vid 1809 års riksdag var han ledamot av konstitutionsutskottet och samma år delegat vid fredsförhandlingarna i Fredrikshamn. I samband med Fersenska mordet 20 juni 1810 utsågs S. till överståthållare i Stockholm och kvarstod på denna post till 1812. Under kriget i Tyskland 1813 var han chef för det svenska kavalleriet, deltog även i det norska fälttåget 1814 och upphöjdes samma år till friherre. År 1815 blev han statsråd, upphöjdes 1819 till greve och befordrades 1820 till general. Han blev en av rikets herrar 1822 och avgick som statsråd 1828.
S. blev ledamot av Musikaliska Akademien 1788, av Krigsvetenskapsakademien 1796, av Konstakademien 1798 och av Vetenskapsakademien 1819.
S. var också verksam som författare, tonsättare och tecknare. Bland hans skrifter märks skräckdramat Hermann von Unna (1795), den historiska skildringen Batailles de Charles X Gustave (1806) och reseberättelsen Voyage pittoresque au Cap du Nord (1801–02). Hans Memoarer utgavs 1903–04. S. invaldes i Akademien 6 juni 1822 på stol 18 efter Nils Lorents Sjöberg och tog sitt inträde 21 okt. samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Sjöberg (SAH från år 1796, band 10).