Skogman, Carl David

Skogman, Carl David, friherre, ämbetsman (1786–1856). Invald 1847.

Stol: 
9
Föddes: 
1786-10-26
Födelseort: 
Lovisa, Finland
Inval: 
1847-08-16
Inträde: 
1848-12-20
Utträde: 
1856-02-20
Ålder vid inval : 
61
Antal år i akademien: 
8

S. föddes 26 okt. 1786 i Lovisa (Finland) och avled 20 febr. 1856. Han var son till prosten Jacob S. och Maria Magdalena Starck.
S. blev 1801 student i Åbo, där han avlade kansliexamen 1803 och hovrättsexamen 1804. Han blev 1809 protokollssekreterare i Handels- och finansexpeditionen, där han avancerade snabbt. Åren 1812–15 var S. av regeringen utsänd till England och Amerika som rapportör i ekonomiska och näringspolitiska frågor. Efter hemkomsten anlitades han för ett flertal uppdrag, varefter han 1821 blev tf. och 1824 ordinarie statssekreterare i Handels- och finansexpeditionen. Han adlades 1826, utnämndes till president i Kommerskollegium 1838 och upphöjdes till friherre 1854.
S. utövade ett betydande inflytande på Sveriges statsfinansiella och näringspolitiska utveckling och anlitades för betydelsefulla uppdrag inom tullväsen, utrikeshandel, postväsen, myntväsen, bank- och kreditväsen, sjöfart m.m.
S. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1825.
S. utgav skrifter i politiska och ekonomiska ämnen, dels originalarbeten, dels översättningar. S. invaldes i Akademien 16 aug. 1847 på stol 9 efter Hans Järta och tog sitt inträde 20 dec. 1848.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Järta (SAH från år 1796, band 24).