Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Snoilsky, Carl

Snoilsky, Carl Johan Gustaf, greve, skald, biblioteksman (1841–1903). Invald 1876.

S. föddes 8 sept. 1841 i Stockholm och avled 19 maj 1903. Han var son till greven och ämbetsmannen Nils S. och friherrinnan Sigrid Fredrika Juliana Banér.

S. blev student i Uppsala 1860, avlade kansliexamen 1864 och vistades 1864–66 i Italien, Spanien och Frankrike. Efter hemkomsten blev han sekreterare i Utrikesdepartementet och utnämndes till kansliråd 1878. S. lämnade 1879 Sverige av familjeskäl och bosatte sig först i Florens, därefter i Dresden. Han återkom till Stockholm först 1890 och fick då genom ingripande av Oscar II befattningen som överbibliotekarie vid Kungliga biblioteket.

S. var ordförande i Sveriges författarförening 1893–1901.

S. framträdde först under pseudonymen ”Sven Tröst” med diktsamlingarna Smådikter (1861) och Orchidéer (1862). Hans fortsatta poetiska produktion innefattar bl.a. samlingarna Dikter (1869, med bl.a. Italienska bilder), Sonetter (1871), Nya dikter (1881, med bl.a. en längre svit dikter under rubriken ”Svenska bilder”), Svenska bilder (1886) samt ytterligare tre samlingar med titeln Dikter (1883, 1887 och 1897). S. invaldes i Akademien 20 april 1876 på stol 10 efter Paul Genberg och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han var ledamot av Nobelkommittén 1900–03.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Genberg (SAH från år 1796, band 52); dikterna Hvita frun, En afton hos Fru Lenngren och Svensksund; minnesteckningar över Michael Choræus, Rutger Fuchs och Carl Gustaf Warmholtz.

Minnesteckning över S. av P. Hallström i SAH från år 1886, band 42, och av H. Olsson i SAH från år 1886, band 87.