Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Stenhammar, Johan

Stenhammar, Johan, skald (1769–1799). Invald 1797.

S. föddes 17 juni 1769 i Västra Eds socken (Kalmar län) och avled 31 jan. 1799. Han var son till prosten Adolph S. och Anna Sofia Mozelius.

S. gick i skola i Linköping och blev 1783 student i Uppsala, där han blev fil. mag. 1791. Efter att 1789–90 ha varit på resa i Tyskland, England och Frankrike blev han 1792 docent i sedolära vid Uppsala universitet. Han anställdes 1793 som amanuens vid Svenska Akademien med uppgift att arbeta på ordboken. År 1798 utnämndes han till lektor i grekiska vid Linköpings gymnasium men avled i lungtuberkulos innan han kunde tillträda tjänsten.

S. medarbetade i både Stockholms Posten och Extra Posten. I den sistnämnda var han fast medarbetare 1794–95. Hans Poetiska skrifter utgavs 1807. S. invaldes i Akademien 4 febr. 1797 på stol 4 efter Johan Henric Kellgren och tog sitt inträde 14 mars 1798.

S. tilldelades Mindre priset i skaldekonst 1789, Stora priset i skaldekonst 1793 för Sång öfver segern vid Svensksund den IX Juli MDCCXC och samma pris 1794 för Skaldestycke om religionens nödvändighet för samhällens bestånd.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskrifterna 1793 och 1794; inträdestal över Kellgren (SAH från år 1796, band 2).