Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Strandberg, Carl Gustaf

Strandberg, Carl Gustaf, jurist, vitterhetsidkare (1825–1874). Invald 1869.

S. föddes 5 maj 1825 på Kjulsta i Stigtomta socken (Södermanlands län) och avled 8 febr. 1874. Han var son till jägmästaren Carl Gerhard S. och Hedvig Charlotta Thavenius, dessutom kusin till Carl Vilhelm August S. (stol 16).

S. blev 1842 student i Uppsala och avlade 1844 kameralexamen och 1846 examen för inträde i rättegångsverken. Han blev assessor i Svea hovrätt 1855, revisionssekreterare 1860, byråchef i Justitiedepartementet 1863, expeditionschef 1867 och justitieråd 1868.

S. var 1859–60 och 1862–63 sekreterare i riksdagens lagutskott.

S. ägnade sig även åt vittert författarskap. Hans Samlade vitterhetsarbeten utgavs av F. Sander 1874. S. invaldes i Akademien 3 juni 1869 på stol 12 efter Bernhard von Beskow och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han tjänstgjorde som tillförordnad ständig sekreterare från 2 febr. 1872 till sin död och som Akademiens ombudsman (ekonomiske förtroendeman) 1864–74.

S. tilldelades Mindre priset i skaldekonst 1849, 1853, 1854 och 1855.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1853 (Esaias Tegnér. Minnesruna); inträdestal över Beskow (SAH från år 1796, band 45); en samling Efterbildningar från Anakreon.