Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Stridsberg, Sara

Stridsberg, Sara Brita, författare, dramatiker, översättare (f. 1972). Invald 2016.
 

S. föddes 29 aug. 1972 i Solna. Hon är dotter till Jan och Kerstin S. – S. studerade bland annat sociologi, idéhistoria och juridik och blev jur.kand. vid Uppsala universitet 1998, varefter hon utbildade sig på folkhögskolan Biskops-Arnös skrivarlinje. – S:s litterära debut ägde rum 2004 med romanen Happy Sally, en historia byggd kring en autentisk gestalt, simmerskan Sally Bauer. Genombrottet kom 2006 med Drömfakulteten, en pseudodokumentär roman med den feministiska ikonen Valerie Solanas som huvudperson. Bland de följande romanerna kan nämnas Darling River (2010), Beckomberga (2014) och Kärlekens Antarktis (2018). S. debuterade 2006 som dramatiker med pjäsen Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika, som följdes av bl.a. Medealand (2009; en tolkning av Euripides’ drama), Dissekering av ett snöfall (2012; om ett autentiskt kvinnoöde: drottning Kristina), Beckomberga (2015), och American Hotel (2016).

S. invaldes i Akademien 13 maj 2016 på stol 13 efter Gunnel Vallquist och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Under vårterminen 2018 var hon ledamot av Nobelkommittén. Hon utträdde ur Akademien 3 maj 2018. – S. tilldelades Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond 2004 och Doblougska priset 2013. – Skr. i SAH: inträdestal över Vallquist (1986:48)