Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Sundman, Per Olof

Sundman, Per Olof, författare (1922–1992). Invald 1975.

S. föddes 4 sept. 1922 i Vaxholm och avled 9 okt. 1992. Han var son till grosshandlaren Per S. och Anna Rosmark.

S. drev hotellrörelse i Jämtland 1949–63 och var kommunalnämndsordförande 1959–63. Han var landstingsman i Stockholms län och stadsfullmäktig i Vaxholm 1967–69, riksdagsman för centerpartiet 1969–80 (vice ordförande i kulturutskottet 1976–80) och svensk delegat i Nordiska rådet 1969–80.

S. var styrelseledamot i Sveriges författarförbund 1963–76 och i Sveriges författarfond 1965–85. Han var ledamot av radionämnden 1967–76 och av 1968 års litteraturutredning. Från 1969 tillhörde han Föreningen Nordens centralstyrelse och var från 1976 styrelseledamot i Sveriges radio.

S:s litterära produktion innefattar främst romaner, t.ex. Undersökningen (1958), Skytten (1960), Expeditionen (1962), Ingenjör Andrées luftfärd (1967) och Berättelsen om Såm (1977). Han utgav också novellsamlingarna Jägarna (1957) och Sökarna (1963) och skrev manus för TV-teatern, t.ex. Resa (1965) och Kontrollanten (1973). S. invaldes i Akademien 15 maj 1975 på stol 6 efter Olle Hedberg och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

S. tilldelades Signe Ekblad-Eldhs pris 1965.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Hedberg (SAH från år 1886, band 83).