Svenungsson, Jayne

Svenungsson, Jayne Christine, teolog, religionsfilosof (f. 1973). Invald 2017.

Stol: 
9
Inval: 
2017-09-28
Inträde: 
2017-12-20
Utträde: 
2018-11-09
Ålder vid inval : 
43
Antal år i akademien: 
1

S. föddes 9 dec. 1973 i Trollhättans församling (Älvsborgs län). Hon är dotter till Kent och Ann-Christine S. – Efter studier i historia, teologi och filosofi vid Göteborgs universitet flyttade S. till Lund, där hon disputerade 2002. Efter att ha verkat som lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm under tolv år blev hon 2015 kallad till professor i systematisk teologi och religionsfilosofi vid Lunds universitet. Hon har också tillbringat längre perioder som gästforskare i Heidelberg, Paris, Potsdam, Glasgow och Oxford. – S:s skrifter innefattar Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi (2002, doktorsavhandling), Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling (2014), ett stort antal vetenskapliga artiklar samt kulturessäer i tidningar och tidskrifter. Hon har också varit medredaktör för ett flertal antologier, t.ex. Jewish Thought, Utopia and Revolution (2014) och The Ethos of History: time and responsibility (2018), och har tillhört redaktionsråden för tidskrifterna Svensk Teologisk Kvartalstidskrift, Annex och Trots Allt.

S. invaldes i Akademien 28 sept. 2017 på stol 9 efter Torgny Lindgren och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Hon utträdde ur Akademien 9 nov. 2018. – S. tilldelades Karin Gierows pris 2015. – Skr. i SAH: inträdestal över Lindgren (1986:49).