Svenungsson, Jayne

Stol: 
9
Inval: 
2017-09-28
Inträde: 
2017-12-20
Utträde: 
2018-11-09
Ålder vid inval : 
43
Antal år i akademien: 
1

Jayne Svenungsson föddes 1973 i Trollhättan. Efter studier i historia, teologi och filosofi vid Göteborgs Universitet flyttade hon till Lund för att bedriva sina doktorandstudier vid Lunds universitet. Detta resulterade år 2002 i avhandlingen Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi. Svenungsson behandlar här den idéhistoriska utvecklingen bakom den förnyade diskussion kring gudsbegreppet som uppstod hos filosofer som Jacques Derrida och Jean-Luc Marion samt analyserar detta utifrån samtida teologiska perspektiv.

Efter att ha verkat som lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm under tolv år blev hon 2015 kallad till professor i systematisk teologi och religionsfilosofi vid Lunds Universitet. Året dessförinnan hade hon publicerat boken Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling. I denna analyserar hon hur det arvsmässiga inflytandet från den judiska och kristna historiesynen påverkar modernt politiskt tänkande. Hon låter härvidlag ett utopikritiskt förhållningssätt gå i dialog med uppfattningen om det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar.

Svenungssons senaste bokprojekt är en volym om Martin Heideggers så kallade svarta häften: Heidegger’s Black Notebooks and the Future of Theology. Under åren har hon publicerat ett stort antal internationella vetenskapliga artiklar och ett flertal antologier, bland annat Jewish Thought, Utopia, and Revolution och Monument and Memory. Dessutom har Svenungsson författat en mängd kulturessäer – exempelvis ett flertal understreckare i Svenska Dagbladet – samt suttit med i redaktionsråden för tidskrifterna Svensk Teologisk KvartalstidskriftAnnex och Trots Allt. Hon har också tillbringat längre perioder som gästforskare i Heidelberg, Paris, Potsdam, Glasgow och Oxford.

Jayne Svenungsson är idag bosatt i Lund och Stockholm.