Tegnér, Esaias

Tegnér, Esaias Henrik Vilhelm, språkvetenskapsman (1843–1928). Invald 1882.

Stol: 
9
Föddes: 
1843-01-13
Födelseort: 
Källstorps skn, Malmöhus län
Inval: 
1882-03-09
Inträde: 
1882-12-20
Utträde: 
1928-11-21
Ålder vid inval : 
39
Antal år i akademien: 
46

T. föddes 13 jan. 1843 i Källstorps socken (Malmöhus län) och avled 21 nov. 1928. Han var son till prosten Christofer T. och Emma Sofia Kinberg, dessutom sonson till skalden Esaias T. (stol 8).
T. blev student i Lund 1859, fil. kand. 1865 och fil. dr samma år. Åren 1865–72 var han docent i semitiska språk, 1872–79 adjunkt i jämförande språkkunskap och 1879–1908 professor i österländska språk, allt vid Lunds universitet. T. var 1884–1917 ledamot av bibelkommissionen och utförde större delen av arbetet på den nya svenska bibelöversättningen, 1917 års bibel. Åren 1913–19 var han chef för Svenska Akademiens ordboksredaktion.
T. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1879 och av Vetenskapsakademien 1896.
Förutom ett par tidiga avhandlingar inom semitisk lingvistik innefattar T:s produktion väsentligen arbeten inom svensk och allmän språkvetenskap (t.ex. Språkets makt öfver tanken, 1880). Ett urval av hans arbeten har samlats i Ur språkens värld (1–3, 1922–30). T. invaldes i Akademien 9 mars 1882 på stol 9 efter Henning Hamilton och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Åren 1900–20 var han ledamot av Nobelkommittén. Han engagerade sig starkt i rättstavningsfrågan och var utgivare av 6:e–8:e upplagan av Akademiens ordlista.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal med titeln Om poesiens språk (SAH från år 1796, band 58); avhandlingen Om genus i svenskan.
Minnesteckning över T. av H. S. Nyberg i SAH från år 1886, band 71.