Tingstadius, Johan Adam

Tingstadius, Johan Adam, orientalist, biskop (1748–1827). Invald 1794.

Stol: 
3
Föddes: 
1748-07-08
Födelseort: 
Lunda skn, Södermanlands län
Inval: 
1794-06-12
Inträde: 
1795-02-12
Utträde: 
1827-12-10
Ålder vid inval : 
46
Antal år i akademien: 
32

T. föddes 8 juli 1748 i Lunda socken (Södermanlands län) och avled 10 dec. 1827. Han var son till kyrkoherden Johan T. och Maria Elisabet Carlsten.
T. studerade orientaliska språk i Uppsala från 1759 och fortsatte 1766 studierna i Greifswald, där han 1768 blev fil. mag. Efter hemkomsten blev han i Uppsala docent 1773, adjunkt 1777 och professor i österländska språk 1789. T., som 1793 blivit teol. dr i Uppsala, utnämndes 1803 till biskop i Strängnäs.
T. var ledamot av bibelkommissionerna 1786–93 och 1805–16. Han deltog i det kollektiva arbetet inom bibelkommissionen på en revision av Gamla testamentet men utförde också egna översättningar, t.ex. av Ordspråksboken (1783) och av Psaltaren (1791). Till sina översättningsförslag publicerade han även kommentarer. Bland hans språkvetenskapliga publikationer märks ett hebreiskt lexikografiskt arbete och semitiska dialektstudier. T. invaldes i Akademien 12 juni 1794 på stol 3 efter Olof Celsius d.y. och tog sitt inträde 12 febr. 1795.
T. tilldelades Lundbladska priset 1792.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Celsius (SAH från år 1786, band 5).
Minnesteckning över T. av H. S. Nyberg i SAH från år 1886, band 62.