Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Trotzig, Birgitta

Trotzig, Astri Birgitta, författare (1929-2011). Invald 1993.

T. föddes 11 sept. 1929 i Göteborg. Hon var dotter till fil.dr Oskar Kjellén och fil.mag. Astri Rodhe. – T. avlade studentexamen 1948 och studerade därefter konst- och litteraturhistoria. Hon medarbetade i Sydsvenska Dagbladet fram till 1957 och därefter i Aftonbladet. I övrigt har hon medverkat som frilans i olika tidningar och tidskrifter: Dagens Nyheter, Bonniers Litterära Magasin, Ord & Bild, Lyrikvännen m.fl. – T. var 1967–94 ledamot av Samfundet De Nio. – T:s litterära produktion innefattar Ur de älskandes liv (berättelsetriptyk), 1951; Bilder (prosadikter), 1954; De utsatta (en legend), 1957; Ett landskap (dagbok – fragment 54–58), 1959; En berättelse från kusten, 1961; Utkast och förslag (essäer), 1962; Levande och döda (tre berättelser), 1964; Sveket (berättelse), 1966; Ordgränser (prosalyrik), 1968; Sjukdomen (berättelse), 1972; I kejsarens tid (sagor), 1975; Berättelser, 1977; Jaget och världen (essäer – anteckningar), 1977; Anima (prosalyrik), 1982; Dykungens dotter (berättelse), 1985; Porträtt – ur tidshistorien (essäer), 1993; Sammanhang – material (prosalyrik), 1996; Dubbelheten (tre sagor), 1998.

T. invaldes i Akademien 11 febr. 1993 på stol 6 efter Per Olof Sundman och tog sitt inträde 20 dec. samma år. – T. tilldelades Doblougska priset 1970, Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond 1982, Gerard Bonniers pris 1988 och Kellgrenpriset 1991. – Skr. i SAH: inträdestal över Sundman (1986:19); minnesteckning över Gösta Oswald.