Vallquist, Gunnel

Vallquist, Gunnel, författare, översättare (1918-2016). Invald 1982.

Stol: 
13
Föddes: 
1918-06-19
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1982-04-01
Inträde: 
1982-12-20
Utträde: 
2016-01-11
Ålder vid inval : 
64
Antal år i akademien: 
34

V. föddes 19 juni 1918 i Stockholm och avled 11 jan. 2016. Hon var dotter till överstelöjtnanten Gunnar V. och Lily Söderberg. – V. studerade romanska språk, litteraturhistoria och nordiska språk i Uppsala, där hon blev fil.mag. 1946, och var åren 1946–59 bosatt i Frankrike och Italien. Hon var litteraturkritiker i Dagens Nyheter 1951–52 och medarbetare i Svenska Dagbladet från 1952. Hon har även medarbetat i Bonniers Litterära Magasin, Credo, Vår Lösen m.fl. tidskrifter. – V. var ledamot av bibelkommissionen 1973–80. – V:s intresse för fransk och italiensk kultur och för religiösa och kyrkliga frågor (hon konverterade till katolicismen 1939) avspeglas i hennes författarskap. Bland hennes essäsamlingar märks Något att leva för (1956), Ett bländande mörker (1958), Vägar till Gud (1960), Den oförstådda kärleken (1961), Helgonens svar (1963), Följeslagare (1975) och Steg på vägen (1983). Bland hennes reportageböcker kan nämnas Dagbok från Rom (1–4, 1964–66), Reformation i Vatikanen? (1964), Kyrkligt, världsligt, kvinnligt (1965), Kyrkor i uppbrott (1968) och Katolska läroår. Uppsala – Paris – Rom (1995). Urval av V:s texter har samlats i Vad väntar vi egentligen på? Texter om kristen enhet 1968–2002 (2002) och i Texter i urval (2008). V. har också översatt fransk litteratur, däribland Marguerite Yourcenars Mémoires d’Hadrien (Kejsar Hadrianus’ minnen, 1953) och Marcel Prousts À la recherche du temps perdu (På spaning efter den tid som flytt, 1–7, 1964–80).

V. invaldes i Akademien 1 april 1982 på stol 13 efter Anders Österling och tog sitt inträde 20 dec. samma år. – V. tilldelades Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris 1985. – Skr. i SAH: inträdestal över Österling (1886:90); minnesteckning över Helena Nyblom.