Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Wedberg, Birger

Wedberg, Carl Otto Birger, jurist, rättshistoriker, kulturhistoriker (1870–1945). Invald 1931.

W. föddes 28 sept. 1870 i Stockholm och avled 2 okt. 1945. Han var son till justitierådet Johan Otto W. och Carolina Charlotta (Lotten) Enblom.

W. avlade mogenhetsexamen i Stockholm 1888 och studerade därefter i Uppsala, där han 1894 avlade hovrättsexamen. Efter tingstjänstgöring var han fiskal 1904–07, assessor 1907–09 och hovrättsråd 1909–13, allt vid Svea hovrätt. Han var 1906–09 lagbyråchef i Justitiedepartementet och 1913–40 justitieråd.

W. var ledamot av Lagberedningen 1910–13 och ordförande i redaktionen för Svensk juristtidning 1920–40.

W. blev 1929 ledamot av Vitterhetsakademien (preses 1935–45).

Bland W:s skrifter märks Konungens Högsta Domstol (1–2, 1922–40; täcker perioden 1789–1844), Lidingöliv i gamla dar (1924), Lagstil. Några citat och reflexioner (1928), Jan Eric Palmsvärd. Justitieråd och vitterlekare (1931), Tärningskast om liv och död (kultur- och rättshistoriska essäer, 1935) och Karl XII på justitietronen (1944). W. invaldes i Akademien 23 april 1931 på stol 1 efter Carl Bildt och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Bildt (SAH från år 1886, band 42); minnesteckning över Gabriel Poppius.