Wetterstedt, Gustaf af

Wetterstedt, Gustaf af, greve, ämbetsman, politiker (1776–1837). Invald 1811.

Stol: 
17
Föddes: 
1776-12-29
Födelseort: 
Vasa, Finland
Inval: 
1811-11-16
Inträde: 
1811-12-16
Utträde: 
1837-05-15
Ålder vid inval : 
35
Antal år i akademien: 
26

W. föddes 29 dec. 1776 i Vasa (Finland) och avled 15 maj 1837. Han var son till friherren och ämbetsmannen Erik af W. och Anna Christina Bladh.
W. blev fänrik 1794, avlade kansliexamen i Uppsala 1796 och blev därefter e.o. kanslist i Utrikesexpeditionen. Åren 1797–1800 vistades han utomlands. Efter hemkomsten blev han andre sekreterare i Kabinettet för utrikes brevväxlingen 1801, var ambassadsekreterare i S:t Petersburg 1803–05 och blev kabinettssekreterare 1805. Under kriget i Tyskland 1805–07 var han chef för fältkansliet. Som hovkansler från 1809 var han utrikespolitisk medhjälpare till Karl XIV Johan (1812 års politik, förhandlingarna med Norge 1814) men var också verksam i riksdagen, där han genom underhandlingar sökte vinna de olika stånden för regeringens politik. År 1818 blev han en av rikets herrar och upphöjdes 1819 till greve. Från 1820 var han i praktiken Sveriges utrikesminister och blev det även formellt 1824.
W. drev med framgång Finspångs bruk i Östergötland (kanon- och ammunitionstillverkning).
W. blev ledamot av Musikaliska Akademien 1813 och av Vetenskapsakademien 1817. W. invaldes i Akademien 16 nov. 1811 på stol 17 och tog sitt inträde 16 dec. samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Murberg (SAH från år 1796, band 6).
Minnesteckning över W. av H. L. Forssell i SAH från år 1886, band 3.