Wingård, Carl Fredrik af

Wingård, Carl Fredrik af, ärkebiskop, politiker (1781–1851). Invald 1837.

Stol: 
10
Föddes: 
1781-09-26
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1837-09-18
Inträde: 
1838-05-31
Utträde: 
1851-09-19
Ålder vid inval : 
56
Antal år i akademien: 
13

W. föddes 26 sept. 1781 i Stockholm och avled 19 sept. 1851. Han var son till biskopen Johan W. (stol 6) och Fredrika af Darelli.
W. blev 1796 student och 1803 fil. mag. i Uppsala. Han blev 1803 bibliotekarie, 1804 lärare och 1805 lektor i vältalighet och poesi, allt vid Göteborgs gymnasium. Han fick professors namn 1810, prästvigdes 1817, blev teol. dr 1818 och efterträdde sin far som biskop i Göteborg samma år. År 1839 efterträdde han J. O. Wallin som ärkebiskop.
W., som adlats 1799, tillhörde från 1809 Riddarhuset men övergick 1818 till prästeståndet. Han var ledamot av flera utskott, vice talman vid riksdagarna 1828–30 och 1834–35 och som ärkebiskop prästeståndets självskrivne talman 1840–51. W. var också en av stiftarna av Svenska missionssällskapet (1835).
W. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1838.
W. utgav Öfversigt af christna kyrkans senare händelser och nuvarande tillstånd (1843). Hans predikningar m.m. utgavs i Samlade skrifter (1–2, 1858–59). W. invaldes i Akademien 18 sept. 1837 på stol 10 efter Gustaf Lagerbielke och tog sitt inträde 31 maj 1838.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Lagerbjelke (SAH från år 1796, band 19).