Wingård, Johan

Wingård, Johan, biskop (1738–1818). Av Gustaf III utsedd till ledamot 1786.

Stol: 
6
Föddes: 
1738-04-19
Födelseort: 
Kville skn, Bohuslän
Inval: 
1786-03-20
Inträde: 
1786-05-27
Utträde: 
1818-01-12
Ålder vid inval : 
48
Antal år i akademien: 
32

W. föddes 19 april 1738 i Kville socken (Bohuslän) och avled 12 jan. 1818. Han var son till lantbrukaren Didrik W. och Inga Helena Qvildahl samt far till Carl Fredrik af W. (stol 10).
W. blev student i Uppsala 1758 och magister 1764. Efter prästvigning 1766 blev han huskaplan hos presidenten C. F. von Höpken, hovpredikant hos kronprins Gustaf 1769, assessor i hovkonsistoriet 1770 samt överhovpredikant och änkedrottning Lovisa Ulrikas biktfader 1773. Han blev kyrkoherde i Jakobs och Johannes församlingar i Stockholm 1775, teol. dr 1779 och biskop i Göteborg 1780. W. stod hela livet i ett nära förhållande till kungahuset och anses ha haft stor del i Lovisa Ulrikas försoning med Gustaf III.
W. tillhörde prästeståndet vid flera riksdagar och var 1792 och 1800 ledamot av sekreta utskottet.
W. var en av sin tids mest uppburna andliga vältalare. W. var en av de 13 ledamöter som utsågs av Gustaf III själv och tog sitt inträde på stol 6 den 27 maj 1786.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal (SAH från år 1786, band 1).