Wirsén, Gustaf Fredrik

Wirsén, Gustaf Fredrik, greve, ämbetsman, politiker (1779–1827). Invald 1826.

Stol: 
12
Föddes: 
1779-10-21
Födelseort: 
Sveaborg, Finland
Inval: 
1826-06-12
Inträde: 
1827-03-26
Utträde: 
1827-12-09
Ålder vid inval : 
47
Antal år i akademien: 
0

W. föddes 21 okt. 1779 på Sveaborg (Finland) och avled 9 dec. 1827. Han var son till regementsskrivaren Johan W. och Sofia Helena Avén, dessutom farfars bror till Carl David af W. (stol 8).
W. blev 1791 sergeant vid arméns flotta, 1793 tygskrivare vid Sveaborgs eskader, 1797 revisor vid Sveaborg, 1799 revisor i Kammarrätten, 1804 vice landssekreterare i Västmanlands län och 1805 kommissarie i Kammarrätten. Under kriget i Pommern 1805–07 gjorde han sig bemärkt som överkrigskommissarie och chef för fältkontoret. Han blev 1807 statskommissarie i Statskontoret, 1809 ledamot av Rikets allmänna ärenders beredning, 1812 statssekreterare för krigsärenden, 1818 president i Statskontoret och 1824 statsråd. Han adlades 1812, blev friherre 1815 och upphöjdes till greve 1826. W. var en av Karl XIV Johans inflytelserikaste rådgivare, särskilt i ekonomiska angelägenheter.
W. blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1808 och av Vetenskapsakademien 1817. W. invaldes i Akademien 12 juni 1826 på stol 12 efter Isac Blom och tog sitt inträde 26 mars 1827.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Blom (SAH från år 1796, band 12).