Utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris och bibliotekariepris för år 2021

Prisceremoni med 2021 års mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris och Svenska Akademiens bibliotekariepris, torsdagen 21 oktober 2021, kl. 13..

Pristagare svensklärarpriset: Anna Bergqvist, Blackebergs gymnasium, Stockholm, Stefan Ljungdahl, Enbacksskolan, Tensta, Åsa Wedberg, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås samt Annika Brogren, Sannarpsgymnasiet, Halmstad. Pristagare bibliotekariepriset: Susanne Joki, Haparanda stadsbibliotek.

Medverkan av Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm samt akademiledamöterna Ellen Mattson och Tomas Riad.