Mats Malm, selektiv bibliografi

Diktsyn och förväntad referens : 1600-talets pragmatiska och metafysiska aspekter på den fornnnordiska poesin. Göteborg 1993

Metafysik och pragmatism : förhållningssätt till poesi och allegori inom 1600-talets göticism. Göteborg 1994

Minervas äpple : om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Stockholm 1996

Textens auktoritet : de första svenska romanernas villkor. Eslöv 2001

Det liderliga språket : poetisk ambivalens i svensk "barock". Eslöv 2004

Poesins röster : avlyssningar av äldre litteratur. Stockholm 2011

The soul of poetry redefined : vacillations of mimesis from Aristotle to Romanticism. Köpenhamn 2012