Bokgåva från Akademien till landets alla sexåringar

17 aug 2021

Svenska Akademien har tagit fram en poesibok som kommer att skänkas till landets alla sexåringar i början av hösten 2021. Antologin distribueras då via skolor med förskoleklasser. Boken blir barnets egen, att ta med sig hem, och dessutom kommer varje skola med förskoleklass att få ett antal exemplar att använda i undervisningen i årskurs 1–3. Läs mer här »