Svenska Akademiens logotyp

En bro av poesi till landets alla sexåringar

 

Svenska Akademien tog hösten 2021 fram en poesibok som skänktes till landets alla sexåringar. Antologin distribuerades via skolor med förskoleklasser och blev barnets egen, att ta med sig hem. Dessutom fick varje skola med förskoleklass ett antal exemplar att använda i undervisningen.

En bro av poesi innehåller ett 60-tal nyare och äldre dikter. Till alla dikter finns illustrationer, framtagna till just denna bok av några av våra främsta barnboksillustratörer. Bilderna är ett viktigt stöd för förståelse av dikterna och samtal kring dem. Tillsammans med varje dikt finns också tips till vuxna på hur man kan prata med barnen om dikterna.

Med detta initiativ ville Akademien uppmuntra vuxna – föräldrar, lärare och andra – att läsa tillsammans med barn. Produktionen av boken skedde i samarbete med En bok för alla, Skolverket och Läsrörelsen. För idé och urval står Ann Boglind och Anna Nordlund.

”Med boken vill vi få människor att läsa och använda språket. Det är en fråga om demokrati. Läsrörelsens uppmaning LÄS! LÄS! LÄS! är ett bra budskap”, framhåller Mats Malm, Akademiens ständige sekreterare, och fortsätter: ”Litteraturen är en skatt som så många som möjligt bör få del av. Att kunna läsa är inte bara källan till väldig glädje, utan också en förutsättning för att man ska kunna förhålla sig till samhället och omvärlden.”

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik vid Uppsala universitet, Ann Boglind tidigare lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. ”Det finns så mycket fantastisk poesi på svenska som håller på att gå förlorad. Genom att vi når både föräldrarna och de yngre barnen för vi poesiarvet vidare och stimulerar till högläsning och samtal”, menar Anna Nordlund.

Svenska Akademien hoppas att En bro av poesi med den vuxnes hjälp ska kunna väcka barns nyfikenhet på poesi och skönlitteratur och att boken blir ett värdefullt stöd både för föräldrar som vill läsa tillsammans med sina barn och för lärare i undervisningen. En fördjupad handledning med inspiration och råd till vuxna som vill läsa och arbeta med boken tillsammans med barnen kan laddas ner här.

UR, Sveriges Utbildningsradio, har gjort 10 filmer av dikter ur En bro av poesi. De finns tillsammans med en lärarhandledning på https://urplay.se/serie/223107-en-bro-av-poesi

Antologin finns också till försäljning för alla andra som vill ta del av dikterna.

Se ett filmat samtal kring boken från Bokmässan i Göteborg 2021 »

Vid frågor, skriv till broavpoesi@svenskaakademien.se. Besök dessutom gärna En bro av poesi på Facebook och Instagram.

Avslutningsvis en dikt som Diamantens förskoleklass vid Billingskolan i Skövde skickade Svenska Akademien som respons på boken. Tusen tack till lärare och elever för att vi fick ta del av era fina och inlevelsefulla rader om hur det kan kännas om hösten!