Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Jubileumskväll för SAOB

2024-05-16

"Språket är den viktigaste infrastruktur vi har." – Bo Ralph

20240515 Hadenius O Lövestam 2 Foto Sebastian Ekman

20240515 Kronprinsessan 15 Maj 2024 Foto Sebastian Ekman

I höstas publicerades det trettionionde och sista bandet av Svenska Akademiens ordbok (SAOB). Efter närmare 140 års arbete gick därmed ordboksredaktionen i Lund i mål med detta unika språkprojekt, vilket i går firades i Börssalen hos Svenska Akademien i närvaro av HKH Kronprinsessan. I samband med firandet presenterades en antologi som tagits fram för att ge en bild av arbetet och vilken betydande roll SAOB har för svenska språket. Inledningstalare och konferencier var Patrik Hadenius och med hjälp av de inbjudna gästerna, varav flertalet medverkar i nämnda jubileumsbok, lyftes språkets mångskiftande uttrycksformer och användningsområden fram, alltifrån förtätad poesi till betraktelser kring de plurala verbformernas öde. Men samtidigt som det var firande av en målgång var det också firandet av en ny början eftersom ordboksredaktionen redan är i färd med en reviderad upplaga i vilken exempelvis uppslagsordet antenn (författat på 1890-talet) betyder mer än känselspröt hos insekter – för att nu ta ett exempel bland tusentals.

Medverkande var Mats Malm, Jila Mossaed, Bo Ralph, Patrik Hadenius, Sara Lövestam, Christian Mattsson, Emma Sköldberg och Fredrik Lindström.

Läs mer om jubileumsboken här:  https://www.svenskaakademien.se/litteraturen/bokutgivning/svenska-akademien/saob-en-jubileumsbok

Foton: Sebastian Ekman

20240515 Saob Banden Utan Jb Foto Sebastian Ekman

20240515 Jila Mossaed 15 Maj Foto Sebastian Ekman