Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 16

Kjell Espmark

Litteraturhistoriker och författare
Invald 1981

Kjell Espmark föddes i Strömsund 1930. Han debuterade som poet 1956 med diktsamlingen Mordet på Benjamin och bland hans övriga diktsamlingar kan nämnas trilogin Sent i Sverige (1968–75), Den hemliga måltiden (1984), De levande har inga gravar (2002), Vintergata (2007), Skapelsen (2017), Kvällens frihet (2019), En sky av vittnen (2020) och Återliv (2021). Espmark har gjort sig känd för rolldiktning – att leva sig in och göra sig till uttolkare av andras upplevelser och berättelser. Detta har i lika hög utsträckning gällt hans romankonst, inte minst den svit av sju kortromaner som går under samlingstiteln Glömskans tid och som han publicerade mellan åren 1987 och 1997. Såväl inkännande som med satirisk skärpa presenteras i varje volym i serien en egen personlig röst ur olika svenska samhällsklasser. Bland övriga romaner kan nämnas Béla Bartók mot Tredje riket (2004) och Hoffmanns försvar (2013). Espmark har även utgivit essäsamlingarna Dialoger (1985) och Albatrossen på däcket (2008), självbiografin Minnena ljuger (2010) samt pjässamlingen Marx i London och andra pjäser (2011).

Espmark blev fil.dr och docent i litteraturhistoria i Stockholm 1964 och var åren 1978−95 professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Som litteraturvetare har han specialiserat sig på den poetiska modernismen, om vars tradition han givit ut två böcker, Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen (1975) och Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi (1977). Bland hans litteraturvetenskapliga arbeten i övrigt kan framhållas Livsdyrkaren Artur Lundkvist (1964), Harry Martinson erövrar sitt språk (1970) och Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi (1983).

Espmark var styrelseledamot i Sveriges författarfond 1975−83 och ledamot av Dramatiska Teaterns styrelse 1991−96. Han invaldes i Akademien 5 mars 1981 på stol 16 efter Elias Wessén och tog sitt inträde 20 december samma år. Därtill var han ordförande i Nobelkommittén 1988−2004 och har utifrån sin djupa kunskap om priset ifråga skrivit böckerna Litteraturpriset. Hundra år med Nobels uppdrag (2001) och Nobelpriset i litteratur – ett nytt sekel (2021).

Selektiv bibliografi

Kjell Espmark, selektiv bibliografi

Mordet på Benjamin. Stockholm, 1956

Världen genom kameraögat. Stockholm, 1958

Mikrokosmos. Stockholm, 1961

Livsdyrkaren Artur Lundkvist : studier i hans lyrik till och med Vit man. Stockholm, 1964

Det offentliga samtalet 1-25. Stockholm, 1968

Harry Martinson erövrar sitt språk : en studie i hans lyriska metod 1927-1934. Stockholm, 1970

Samtal under jorden 1-25. Stockholm, 1972

Att översätta själen : en huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen. Stockholm, 1975

Det obevekliga paradiset 1-25. Stockholm, 1975

Sent i Sverige. Stockholm, 1976

Själen i bild : en huvudlinje i modern svensk poesi. Stockholm, 1977

Försök till liv. Stockholm, 1979

Elias Wessén : inträdestal i Svenska akademien. Stockholm, 1981

Tecken till Europa. Stockholm, 1982

Resans formler : en studie i Tomas Tranströmers poesi. Stockholm, 1983

Den hemliga måltiden. Stockholm, 1984

Dialoger. Stockholm, 1985

Det litterära Nobelpriset : principer och värderingar bakom besluten. Stockholm, 1986

Glömskan : roman. Stockholm, 1987

Den motsträviga skapelsen : dikter 1956-1984. Stockholm, 1987

Missförståndet : roman. Stockholm, 1989

Föraktet : roman. Stockholm, 1991

När vägen vänder. Stockholm, 1992

Lojaliteten : roman. Stockholm, 1993

Hatet : roman. Stockholm, 1995

Revanschen : roman. Stockholm, 1996

Glädjen. Stockholm, 1997

Det andra livet. Stockholm, 1998

Glömskans tid (1-7). Stockholm, 1999

Voltaires resa. Stockholm, 2000

Litteraturpriset : hundra år med Nobels uppdrag. Stockholm, 2001

Nobelpriset i litteratur : en introduktion / Kjell Espmark, Sture Allén. Stockholm, 2001

De levande har inga gravar. Stockholm, 2002

Béla Bartók mot Tredje riket. Stockholm, 2004

Harry Martinson - mästaren. Stockholm, 2005

Motvilliga historier. Stockholm, 2006

Vintergata. Stockholm, 2007

Albatrossen på däcket. Stockholm, 2008

Minnena ljuger. Stockholm, 2010

Det enda nödvändiga : dikter 1956-2009. Stockholm, 2010

I vargtimmen. Stockholm, 2012

Hoffmanns försvar. Stockholm, 2013

Den inre rymden. Stockholm, 2014

Dikter om kärlek : ett urval. Stockholm, 2016

Skapelsen. Stockholm, 2017

Resan till Thule. Stockholm, 2017

Martin Lamms ögonblick. Stockholm, 2018

Kvällens frihet. Stockholm, 2019

En sky av vittnen. Stockholm, 2020
 

Länk till Libris »

Länk till Libris