Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 18

Tua Forsström

Poet
Invald 2019

Tua Forsströms poesi knyter an till den lyriska modernismens tradition och förenar vardagens detaljer med allmänmänskliga perspektiv.

Tua Forsström är född 1947 och uppväxt i västra Nyland, där hon fortfarande bor halvårsvis i Tenala (andra halvan i Helsingfors). Hon gick i skola först i Karis, sedan i Ekenäs, där hon tog studentexamen 1966. Därefter studerade hon litteraturvetenskap, filosofi och socialpsykologi vid Helsingfors universitet och avlade kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna 1972. Mellan 1972 och 1992 arbetade hon som förlagsredaktör vid Söderströms förlag. Efter tiden som redaktör har hon ägnat sig åt sitt författarskap på heltid. Åren 1999 till 2004 var hon utnämnd till konstnärsprofessor.

Snarare än ett antingen eller kom hennes poesi att söka efter den synergi som uppstår genom ett både och.

Forsström har i sitt skrivande rört sig mellan olika litterära genrer. Bland annat har hon samarbetat med nordiska tonsättare och skrivit dramatik. Mest känd är hon ändå som lyriker. Hon debuterade 1972 med En dikt om kärlek och annat, men sitt riktiga genombrott fick hon med Tallört från 1979. Hon kom att uppmärksammas för sitt personliga tonfall, vilket förenade den modernistiska centrallyrikens form och estetik med tidens krav på en vardagligt engagerad litteratur. Snarare än ett ”antingen eller” kom hennes poesi att söka efter den synergi som uppstår genom ett ”både och”.

Samlingen Snöleopard (1987) skrevs sedan hon, efter en tid i Helsingfors, flyttat åter till sin barndoms landsbygd Tenala, och det är denna trakt som utgör samlingens omgivning. Genom allusioner, motton och citat skapas ett litterärt utbyte med poeter som Rainer Maria Rilke och Werner Aspenström.

Till Forsströms viktigaste verk räknas också Efter att ha tillbringat en natt bland hästar (1997), som innehåller dikter adresserade till den ryske filmregissören Andrej Tarkovskij. Med honom träder hon i dialog genom en rad citat ur hans filmer och böcker, där naturen är ständigt närvarande. Boken tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 1998 med motiveringen: ”en mångbottnad diktsamling med stråk av humor och sorg. Den är tematiskt sammanhållen, musikalisk och har stark närvaro i nuet.”

Urvalsvolymen Jag studerade en gång vid en underbar fakultet förde 2003 samman det mogna författarskapets tre viktigaste verk: Snöleopard (1987), Parkerna (1992) och Efter att ha tillbringat en natt bland hästar (1997). Volymen återutgavs 2019. Forsströms senaste diktsamling heter Anteckningar, publicerad 2018. Den skildrar sorgeprocessen efter ett förlorat barnbarn.

Forsström har tilldelats en rad priser och utmärkelser, utöver de som redan nämnts kan anföras Pro Finlandia-medaljen 1991, Svenska Akademiens Finlandspris 1992, Längmanska kulturfondens pris 1998, Tollanderska priset 1998, Svenska Akademiens Bellmanpris 2003, 2018, och Samfundet De Nios stora pris 2007. Hennes dikter är översatta till ett trettiotal språk.

Selektiv bibliografi

En dikt om kärlek och annat Helsingfors, 1972

Där anteckningarna slutar Helsingfors, 1974

Egentligen är vi mycket lyckliga Helsingfors, 1976

Tallört Helsingfors, 1979

September Helsingfors, 1983

Snöleopard Helsingfors, 1987

Ekenäs Helsingfors, 1988 (tillsammans med Vidar Lindqvist)

Men även det som syns är vackert Helsingfors, 1990

Marianergraven Helsingfors, 1990

Parkerna Helsingfors, 1992

Efter att ha tillbringat en natt bland hästar Helsingfors, 1997

Jag studerade en gång vid en underbar fakultet Helsingfors, 2003 (samlingsvolym, nyutgåva 2019)

Där en mild vind från väster blåser Helsingfors, 2004

En kväll i oktober rodde jag ut på sjön Helsingfors, 2012

Anteckningar Helsingfors, 2018

Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2020

Länk till Libris