Sture Allén, selektiv bibliografi

Grafematisk analys som grundval för textedering. Göteborg, 1965. 

Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655. Göteborg, 1965. 

Nusvensk frekvensordbok. 1-4. Stockholm, 1970-1980. (Med andra.) 

Introduktion i grafonomi. Göteborg, 1971. (Med Staffan Hellberg.) 

Förnamnsboken. Stockholm, 1979, 3 uppl. 1995. (Med Staffan Wåhlin.) 

Carl Ivar Ståhle : inträdestal i Svenska akademien. Stockholm, 1980. 

Text processing. Proceedings of Nobel Symposium 51. Stockholm, 1982. 

Information om ”information”. Lund, 1985. (Med Einar Selander.) 

Svenska Akademien och svenska språket. Stockholm, 1986. (Med andra.) 

Svensk ordbok. Solna 1986, 3 uppl. 1999. (Med andra.) 

Orden speglar samhället. Stockholm, 1989. (Med andra.) 

Of thoughts and words. Proceedings of Nobel Symposium 92. London 1995. (Ed.) 

Nationalencyklopedins ordbok. 1-3. Höganäs, 1995-1996. (Med andra.) 

Modersmålet i fäderneslandet : ett urval uppsatser under fyrtio år. Festskrift.Göteborg, 1999. 

Nobelpriset i litteratur : en introduktion. Stockholm, 2001. (Med Kjell Espmark)

Johan Ekeblad : vår man i 1600-talet. Stockholm, 2006

Länk till fullständig bibliografi »

Länk till Libris »