Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 7

Sara Danius

null
Invald 2013

D. föddes 5 april 1962 i Täby utanför Stockholm och avled 12 okt. 2019. Hon var dotter till läraren, officeren och författaren Lars D. och författaren Anna Wahlgren. – D. studerade litteraturvetenskap i Stockholm och blev fil.kand. 1986. Åren 1987–88 forskade hon i England och under de följande tio åren mestadels i USA, varefter hon disputerade 1999 vid Uppsala universitet, där hon blev docent i litteraturvetenskap 2005. D. blev professor i estetik vid Södertörns högskola 2008 och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2013. – D. blev ledamot av Vitterhetsakademien 2010. – D:s författarskap gäller till stor del förhållandet mellan litteratur och samhälle under den moderna romanens historia, inte minst med hänsyn till den tekniska utvecklingen. Bland hennes skrifter kan nämnas The senses of modernism. Technology, perception, and modernist aesthetics (doktorsavhandling, 1998), Prousts motor (2002) och Näsa för nyheter. Essä om James Joyce (2008). I studien Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga (2013) anlägger hon dessutom ett till stora delar nytt perspektiv på den litterära realismen under 1800-
talet. D. har också utgivit essäer, t.ex. samlingen Husmoderns död och andra texter (2014).

D. invaldes i Akademien 7 mars 2013 på stol 7 efter Knut Ahnlund och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Den 13 nov. 2014 utsågs hon till ständig sekreterare, tillträdde posten 1 juni 2015 och kvarstod till 12 april 2018. D. var adjungerad ledamot av Nobelkommittén 2015–19. Hon utträdde ur Akademien 26 febr. 2019. – S. tilldelades Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 1999. – Skr. i SAH: inträdestal över Ahnlund (1986:45).