Stol nr 15 - Jila Mossaed

Poet.
Invald: 2018.

Jila Mossaed föddes i Teheran 1948. Hennes far, Alaedin Mossaed, var vid sidan av sin tjänst som domare också gnostisk poet. Sitt första egna litterära genombrott fick hon som sjuttonåring då ett antal av hennes dikter publicerade i den ansedda litteraturtidskriften Khoshe. Efter studier i både USA och Iran arbetade hon som manusförfattare på iransk radio och tv. Khomeinis maktövertagande 1979 innebar dock ett alltmer hårdnande klimat för fria kulturutövare i Iran och 1986, samma år som hon publicerade sin diktsamling, Ghazālān-i chālāk-i khātòirah (”Minnets snabba gaseller”), flydde hon till Sverige tillsammans med sina två barn. Tonvikten i hennes författarskap har hela tiden legat på poesin men hon har också varit verksam inom andra genrer. Ett exempel är romanen Īshtār (1995) som är en värmländsk kärlekshistoria med dubbla tidsperspektiv och magiska inslag.

Sin första bok skriven på svenska är diktsamlingen Månen och den eviga kon från 1997. I den möter den persiska litteraturtraditionen, med dess bildspråk och referenser, motiv ur poetens samtida svenska vardag. Ett återkommande tema i Mossaeds poesi är exilen, också på en rent språklig nivå. Centralt är likaså kampen mot orättvisa och censur. ”Varje språk som ger mig frihet att uttrycka mig mot orättvisan är mitt hjärtas språk”, har hon uttryckt det. Med start i samlingen Varje natt kysser jag markens fötter från 2009 fann hon i sin svenska diktning ett mer direkt och enkelt tilltal än tidigare. Den utgör första delen i en trilogi och följs av Ett ljud som bara jag kan (2012) och Jag föder rådjuret (2015). Hennes senaste diktsamlingar är Vad jag saknades här (2018) och Åttonde landet (2020). Under hösten 2018 sattes hennes och regissören Rebecca Örtmans pjäs Upprorets poet upp på Göteborgs stadsteater. Pjäsen, som också finns i bokform, handlar om den iranska poeten och filmskaparen Forough Farrokhzads liv och poesi.

År 2018 efterträdde Jila Mossaed författaren Kerstin Ekman på stol nr 15 i Svenska Akademien.