Svenska Akademiens logotyp

Arkivnyheter

 

Digitalisering

Svenska Akademien tar ett första steg mot digitalisering av samlingarna. Först ut är sakkunnigutlåtanden ur Akademiens Nobelkommittés arkiv, Nobelarkivet.

Nobelarkivet omfattar i första hand de utlåtanden som Nobelkommittén varje år tillställer Akademien inför beslutsprocessen men också förslagsskrivelser, kandidatlistor och sakkunnigutlåtanden. Sakkunnigutlåtandena är utredningar om författarskap som litteraturkännare, ofta externa, gjort på Nobelkommitténs uppdrag då behov funnits, exempelvis då författarens originalspråk krävt det. Dessa används som ett stöd i processen att utse litteraturpristagare. Nobelarkivet är belagt med 50 års sekretess enligt Nobelstiftelsens grundstadga. I ett samarbete med en forskargrupp vid Linköpings universitet och Riksarkivet digitaliseras nu alla utredningar fram till och med 1969.

 

Karin Boye

För drygt 80 år sedan tilldelades Karin Boye Beskowska resestipendiet. Prispengarna användes till en resa genom Europa vilket redovisas i ett tackbrev till Svenska Akademien skrivet och postat i Palaió Fáliro i Grekland i juli 1938. Det flera sidor långa brevet vittnar om en omtumlande och inspirerande resa genom ett Europa på väg mot krig.

Efter några dagars uppehåll i Berlin stannande jag en liten tid i Prag och tog därefter vägen över Wien. Det var en växling, som tog på nerverna: motsatserna var stora och hotfullt ödesdigra, och man kände sig så obönhörligt inmurad i sin samtids sammanhang att det var åtskilligt för mycket.

Brevet finns bevarat i Svenska Akademiens arkiv.

 

Stora priset 1971

Astrid Lindgren tar emot Svenska Akademiens stora pris på högtidssammankomsten i Börssalen den 20 december 1971.

 

Svenska Akademien uppmärksammar 200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens dödsdag den 8 mars 2017.

Lenngren var högt aktad av Svenska Akademien och hon har kallats för den nittonde ledamoten. I ett brev från C G Leopold till dåvarande ständige sekreteraren Nils von Rosenstein diskuteras Lenngren som möjlig ledamot: ”Uteslutas fruntimmer af våra författningar? Annars vore visserligen fru Lenngren en både stor aquisition, och rättvist ämne för Academiens uppmerksamhet”.