Svenska Akademiens logotyp

Samuel Beckett i politisk belysning

Emilie Morin är professor vid Yorks universitet och ägnat mycket av sin forskning åt Samuel Beckett. Framförallt har hon fokuserat på ett tidigare relativt outforskat fält: den politiska aspekten av Becketts författarskap. Vi bad om en liten videointervju för att få höra mer.