Svenska Akademiens logotyp

Ur Nobelarkivet för år 1972

Motiveringar 1972

I Svenska Akademiens Nobelkommittés arkiv finns de handlingar som speglar arbetsprocessen som leder fram till att en pristagare utses. Handlingarna består av fullständiga kandidatlistor, nomineringsbrev och av Nobelkommitténs utlåtanden. Här kan man ta del av resonemangen bakom besluten, bortom den kortfattade motivering som delges vid tillkännagivadet av en ny pristagare.

Nobelkommitténs handlingar är hemliga i femtio år enligt tydliga regler i Nobelstiftelsens grundstadga. Reglerna är desamma för samtliga prisgivande institutioner.

Lista över 1972 års Nobelpriskandidater »

Korta listan 1972 »

Nobelkommitténs utlåtande »

Yttrande av herr Gierow »

Yttrande av herr Gyllensten »

Yttrande av herr Lundkvist »

Herr Gierows tal vid Nobelprisutdelningen 1972 »