Svenska Akademiens logotyp

Heinrich Bölls Nobelföredrag


Heinrich Böll höll inte sitt Nobelföredrag förrän onsdagen den 2 maj 1973 kl. 16, vilket framgår av den bevarade entrébiljetten nedan.
Inträdeskort Nobelföredrag

Här kan du läsa föredraget i sin maskinskrivna originalversion »