Svenska Akademiens logotyp

Ur Nobelarkivet för år 1970


I Svenska Akademiens Nobelkommittés arkiv finns de handlingar som speglar arbetsprocessen som leder fram till att en pristagare utses. Handlingarna består av fullständiga kandidatlistor, nomineringsbrev och av Nobelkommitténs utlåtanden. Här kan man ta del av resonemangen bakom besluten, bortom den kortfattade motivering som delges vid tillkännagivadet av en ny pristagare.

Nobelkommitténs handlingar är hemliga i femtio år enligt tydliga regler i Nobelstiftelsens grundstadga. Reglerna är desamma för samtliga prisgivande institutioner.

Lista över 1970 års Nobelpriskandidater »

Nobelkommitténs utlåtande »

Yttrande av Artur Lundkvist »

Yttrande av Henry Olsson »

Yttrande av Karl Ragnar Gierow »